Λαγκαδά 301, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη

Λαγκαδά 301, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη