Αθανασίου Διάκου 17, Θεσσαλονίκη

Αθανασίου Διάκου 17, Θεσσαλονίκη