κωνσταντινουπολεως 110

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
κωνσταντινουπολεως 110