Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 237 (δίπλα στη ΔΕΗ)

Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 237 (δίπλα στη ΔΕΗ)