Αγίου Νικολάου 40, Πάτρα

Αγίου Νικολάου 40, Πάτρα