Λεωφόρος Αλεξάνδρας 192Β, Αθήνα - Αμπελόκηποι

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 192Β, Αθήνα - Αμπελόκηποι