25ης Μαρτίου 14, Πειραιάς

25ης Μαρτίου 14, Πειραιάς