ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 1 (ASTRON CENTER), ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 1 (ASTRON CENTER), ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ