Σ. Τσακμάνη 30 Λαγκαδάς, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ. Τσακμάνη 30 Λαγκαδάς, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ