Μητροπόλεως 25

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μητροπόλεως 25