Κωνσταντινουπόλεως 108 θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωνσταντινουπόλεως 108 θεσσαλονίκη