Μητσοπουλου 40

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Μητσοπουλου 40