26ης Οκτωβριου 35

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
26ης Οκτωβριου 35