Μεταμορφώσεως, Καλλιθέα, 17674

Μεταμορφώσεως, Καλλιθέα, 17674