Χαλκοκονδύλη 46

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Χαλκοκονδύλη 46