Λεωφόρος Στρατάρχου Παπάγου 23

Λεωφόρος Στρατάρχου Παπάγου 23