Αριστείδου 5 Μαρούσι (πλησίον ΗΣΑΠ)

Αριστείδου 5 Μαρούσι (πλησίον ΗΣΑΠ)