Λεωφόρος Κύπρου 19, Αργυρούπολη

Λεωφόρος Κύπρου 19, Αργυρούπολη