Νέγρη Φωκίωνος 26

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Νέγρη Φωκίωνος 26