Λεωφόρος Βουλιαγμένης 120

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 120