Κωνσταντινουπολεως 84

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωνσταντινουπολεως 84