Κωνσταντινουπολεως 80

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωνσταντινουπολεως 80