Κωνσταντινουπολεως 63

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωνσταντινουπολεως 63