Οδός Αγωνιστών Πολυτεχνείου, Κέρκυρα

Οδός Αγωνιστών Πολυτεχνείου, Κέρκυρα