Μεσολογγίου 9, Νέα Ιωνία

Μεσολογγίου 9, Νέα Ιωνία