Αν. Ρωμυλίας 37

Θεσσαλονίκη ΝΕΑΠΟΛΗ
Αν. Ρωμυλίας 37