Αριστοτέλους 36

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Αριστοτέλους 36