28ης Οκτωβριου 53

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
28ης Οκτωβριου 53