28ης Οκτωβριου 37

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
28ης Οκτωβριου 37