Λεωφόρος Μεσογείων 47

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Λεωφόρος Μεσογείων 47