25ης Μαρτίου 166 & Ι.Χρυσοστόμου 94 - Πετρούπολη

25ης Μαρτίου 166 & Ι.Χρυσοστόμου 94 - Πετρούπολη