Μεγάλου Αλεξάνδρου 18, Δάφνη

Μεγάλου Αλεξάνδρου 18, Δάφνη