Αγίου Δημητρίου 70

Θεσσαλονίκη ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αγίου Δημητρίου 70