Λεωφ. Ηρακλείου 157, Νέα Ιωνία

Λεωφ. Ηρακλείου 157, Νέα Ιωνία