Αιγίου 7, Περιστέρι, 12136, ΑΤΤΙΚΗΣ

Αιγίου 7, Περιστέρι, 12136, ΑΤΤΙΚΗΣ