Αιόλου 68-70, Αθήνα, Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Αιόλου 68-70, Αθήνα, Κεντρικός Τομέας Αθηνών