Αιόλου 68-70, Αθήνα, Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Αιόλου 68-70, Αθήνα, Κεντρικός Τομέας Αθηνών