Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 25

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 25