Γεωργίου Παπανδρέου 03, Ζωγράφου

Γεωργίου Παπανδρέου 03, Ζωγράφου