Δήμητρας 3, Αθήνα, Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Ελλάδα

Δήμητρας 3, Αθήνα, Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Ελλάδα