Ίωνος Δραγούμη 24

Θεσσαλονίκη ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ίωνος Δραγούμη 24