Λεωφόρος Παπανδρέου Γεωργίου 6, Ζωγράφος

Λεωφόρος Παπανδρέου Γεωργίου 6, Ζωγράφος