Αγίου Αθανασίου 27, Άγιος Δημήτριος, Τ.Κ. 17342

Αγίου Αθανασίου 27, Άγιος Δημήτριος, Τ.Κ. 17342