Κεφαλληνίας 99Β

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Κεφαλληνίας 99Β