Κωνσταντινουπόλεως 108

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωνσταντινουπόλεως 108