Σόλωνος 86, Καλλιθέα

Αθήνα ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Σόλωνος 86, Καλλιθέα