Κωστη Παλαμα 14 , 54630

Θεσσαλονίκη ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κωστη Παλαμα 14 , 54630