Λεωφόρος Βουλιαγμένης 516

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 516