Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 161

Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 161