Πλατεία Κιλκίς και Ανεξαρτησίας

Πλατεία Κιλκίς και Ανεξαρτησίας