28ης Οκτωβριου και Γεωργιαδη Θεμ.

Καβάλα ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
28ης Οκτωβριου και Γεωργιαδη Θεμ.